Adaptácia detí v MŠ

Vstup dieťaťa do materskej školy je veľká zmena v živote dieťaťa i rodiča. Dieťa sa ocitá v novom prostredí, v novej budove, priestoroch, prichádza do kontaktu s novými tvárami a táto zmena nastáva bez matky. Materskú školu navštevujú zväčša deti od troch rokov. Predprimárne zariadenie ako výchovná inštitúcia zohráva spolu s rodinou dôležitú úlohu pri rozvoji a výchove našich detí.
 
Kedy je vhodné, aby dieťa nastúpilo do MŠ?
 
Za najideálnejší vek nástupu z vývojového hľadiska je považovaný tretí rok života dieťaťa, ale je to individuálne. O nástupe dieťaťa do MŠ by sa malo uvažovať v dobe, kedy dieťa začína vyhľadávať nové podnety, činnosti, nových kamarátov (nie len rodičov) a túži objavovať. Prostredie materskej školy je obrovským zdrojom inšpirácie pre nové poznanie, objavovanie a komplexný rozvoj dieťaťa.
 
Ako by rodičia mali motivovať dieťa pred vstupom do MŠ?
 
Rozprávajte sa s dieťaťom, aké to v materskej škole bude, čo príjené bude zažívať spoločne s deťmi a pani učiteľkou, koľko nových kamarátov si nájde, čo všetko sa naučí a pod. Využite dni otvorených dverí, zoznámte dieťa s novým prostredím, učiteľkami, s priebehom dňa v MŠ. Je potrebné poskytnúť dieťaťu dostatok infomácií, aby sa zbytočne neobávalo neznámeho. Uľahčíte Vášmu dieťaťu adaptačné obdobie, keď budete spoločne radostne očakávať nástup dieťaťa do MŠ. Tešte sa s ním a nechajte ho rozprávať, čo všetko sa mu páči  a čo všetko z toho bude tiež v škôlke. Uistite dieťa, že do škôlky bude chodiť, aby malo nových kamarátov, zahrá sa s nimi množstvo zaujímavých hier, aby sa pohralo s inými hračkami ako má doma...
 
Čo robiť, ak je dieťa spočiatku dochádzky do MŠ veľmi plačlivé?
 
Chce to čas a trpezlivosť, ale dieťa si zvykne a začne do škôlky chodiť rado. V adaptačnom období pomáha kľudný a pozitívny prístup všetkých. Dieťa prežíva veľkú zmenu v živote. Narušil sa jeho pocit istoty a bezpečia, ktorý potrebuje opäť získať. A to sa mu podarí prostredníctvom pani učiteľky v triede.Po dlhoročných skúsenostiach v našej MŠ dieťa začíname adaptovať od prvého dňa na celodenný pobyt. Existujú výnimky pri ťažšej adaptácii, ale to si dohodnú rodičia priamo s ich pani učiteľkou. Učiteľky svojou veľkou empatiou a láskou dokážu dieťa ukľudniť a odviesť pozornosť na nové podnety. Rodičom preto doporučujeme zbytočne nepredlžovať ranné lúčenie a "vydržať" plač svojho dieťaťa. Každé ráno sa rozprávajte s dieťaťonm, ako bude deň prebiehať, kto a kedy si pre neho príde. Tento dohodnutý čas je potrebné dodržiavať, aby dieťa malo istotu, že ho rodičia v MŠ "nezabudnú". Pravidelnosť v priebehu dňa a týždňa dieťaťu prináša pocit väčšej istoty a bezpečia, pretože sa ešte nedokáže dobre orientovať v čase. Nie je vhodné vytvárať dlhé prestávky v dochádzke, pretože dieťa pri každom príchode "začína znova" a ťažko si po prerušení dochádzky hľadá "svoje miesto".
 
Prvé dni v materskej škole
 
Už prvý deň v MŠ by mal prebiehať štadardne, aby aj najmenšie deti od samého začiatku vedeli, na čom sú a ako to bude v škôlke vyzerať - istota a opakovanie je tým, čo adaptačné obdobie uľahčuje. Môžu pretrvávať problémy typu "ja dnes nechcem". Väčšinou je to skúška nervov rodičov, dieťa dobre vie, ako rodičov obmäkčiť. Je dôležité zaťať zuby a nepovoliť. Akonáhle raz rodič ustúpi, bude to dieťa skúšať ďalšie a ďalšie dni. Rodičia a deti potom prežívajú ranné stresy a dohadovanie s dieťaťom, či prídete "po obede". Podobné problémy sa môžu objavovať i po chorobe, kedy bude opäť nejaký čas trvať, kým sa dieťa aklimatizuje na škôlku.
 
Ako predchádzať úzkostnému správaniu dieťaťa pred nástupom do MŠ?
 
Umožnite dieťaťu získať pozitívne skúsenosti s odlúčením od rodičov (napr. hrami u susedov bez prítomnosti rodičov). Vytvárajte dieťaťu možnosť kontaktu s ostatnými deťmi. Podporujte dieťa v samostatnosti v sebaobsluhe, pretože v začiatkoch je pre dieťa každá prosba o pomoc, kedy musí komuikovať s neznámymi deťmi a pani učiteľkou príťažou.
Po nástupe do MŠ stanovte pravidlo, kedy si dieťa budete vyzdvihovať (napr. vždy po spaní a v piatok po obede) a potom to dodržujte a nemeňte.Keď si dieťa zvykne, prípadné zdržanie rodiča alebo predĺženie času v škôlke berie v pohode.
 
Aký "recept" majú učiteľky MŠ na zmiernenie detského plaču pri rannom lúčení?
 
Každá pedagogická pracovníčka je odborne pripravená na svoju profesiu natoľko, že dokáže porozumieť dieťaťu a rešpektovať jeho individuálne potreby, ktorým príspôsobí priebeh adaptácie na MŠ. Poháha prítomnosť kamaráta alebo súrodenca v triede, hračka z domova, ktorú si dieťa prináša so sebou a pod. Na lúčenie si dieťa zvyká postupne a väčšinou po odchode rodičov prestáva plakať, pretože ho učiteľka dokáže zaujímavou činnosťou nadchnúť a zabaviť.
Recept: úsmev učiteľky, privítanie s dieťaťom, prejavenie radosti, že dieťa opäť prišlo do škôlky, rozprávanie o tom, na čo sa dnes môže tešiť...a uistenie, že mamička čoskoro pre neho príde, len čo sa v škôlke pohrá....