správy z rodičovského združenia

Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie Rodičovského združenia pri MŠ, ktoré sa bude konať dňa 13.septembra 2018 o 16,00 hod. v budove MŠ.  Účasť rodičov je nutná. Dávame do pozornosti Školský poriadok, ktorý je uverejnený na našej webovej stránke.

 

Na plenárnej schôdzi RZ bol odsúhlasený príspevok do fondu RZ 50,-€ na dieťa na šk. rok 2018-19