Žonglérske predstavenie Knick - knack

25.09.2017 11:08

Žonglérske predstavenie pre všetky deti pod názvom "Bláznivé loptovanie" - interaktívne pohybové aktivity pre deti, ktorými si budú môcť vykúšať vlastnú šikovnosť.

kedy? 25.sept. 2017 o 9,00 hod.

vstupné: 80,-€ (hradí fond RZ)