Dôležité upozornenie pre rodičov!!!

26.03.2020 14:57

Mesačné poplatky za MŠ sa do odvolania neplatia!!!