hudobno-výchovný koncert - Synagóga

25.10.2018 11:20

Deti z predškolskej triedy (motýliky) sa zúčastnia hudobno-výchovného koncertu v Synagóge, ktorý poriada Mesto Nitra v spolupráci s Kempelen Biomatic Orchestra pod názvom: "Bartók a Drevený princ". Je to veselá klauniáda, ktorá pracuje podľa zásad dramatickej výchovy a citlivo narába s využitím hudobného odkazu Bélu Bartóka.

Deti pôjdu MHD so svojimi učiteľkami

Kedy? 25.okt. 2018 o 10,00 hod.

vstupné: 1€/dieťa (hradí fond RZ)