"Klauniáda"

20.02.2018 11:15

Všetky naše deti sa budú mať možnosť sa opäť zabaviť na predstavení "Klauniáda" v MŠ.

kedy? 20. febr. 2018 o 9,00 hod.

vstupné: 1,50 € / dieťa (hradí fond RZ)