Letné prázdniny

02.05.2018 11:38

júl: MŠ Platanová

august: MŠ Hospodárska

Prosíme rodičov, aby do 20. mája 2018 nahlásili triednym učiteľkám dochádzku deti v čase letných prázdnin. V prípade, že potrebujete MŠ zapíšte meno dieťaťa a termíny podľa príslušného mesiaca do zoznamov v šatni detí. Prosíme rodičov, aby mysleli na psychohygienu detí (aj deti chcú mať "dovolenku") a zvážili pobyt detí v letných mesiacoch v zberných MŠ, kde budú detí zo 4 MŠ a učiteľky sa tiež striedajú.