Otvorená hodia - tanečná príprava

02.05.2018 11:34

Pozývame rodičov na otvorenú hodinu na záver tanečného krúžku, ktorá sa uskutoční 2.mája 2018 o 16,00 hod v strenej triede (mravčekovia)