otvorená hodina v 1. ročníku ZŠ Zobor

19.03.2018 11:46

Naši predškoláci sú pozvaní na otvorenú hodinu do 1. ročníka ZŠ kráľa Svätopluka spolu s triednymi učiteľkami, kde budú mať možnosť vidieť našich bývalých škôlkárov v školských laviciach a priamo sa zúčastniť vyučovania.

kedy? 19. marca 2018 o 8,55 hod.