POZOR úprava - vianočné prázdniny - prerušenie prevádzky

28.11.2018 12:34

Oznamujeme rodičom, že v čase vianočných prázdnin v termíne 27.12.2018 - 7.1.2019 bude prerušená prevádzka našej materskej školy. V  čase 27.12.2018 - 4.1.2019 bude v prevádzke MŠ - Ľ. Okánika (Chrenová I.). Záujem o umiestnenie dieťaťa v tomto čase je potrebné nahlásiť do 4.12.2018 triednym učiteľkám. Ak niekto má požiadavku umiesniť dieťa 7.1.2019, je potrebné to nahlásiť do 14.12.2018 riad. MŠ - v tento deň bude dieťa zaradené do MŠ - Vansovej. 

Riadna prevádzka MŠ bude obnovená dňom 8.1.2019