Zápis detí do 1. ročníka ZŠ kráľa Svätopluka - Zobor

09.04.2018 09:40

Oznamujeme rodičom že dňa 9.apríla 2018 o 14,00 hod. sa uskutoční slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ kráľa Svätopluka - Zobor. Ideme so všetkými deťmi s kultúrnym programom. Stretneme sa v B pavilóne ZŠ. Rodičia, ktorí chcú zapísať deti do tejto ZŠ prídu s potrebnými dokladmi.