žonglérske poredstavenie Knick-knack

13.09.2018 12:16

Žonglérske predstavenie pre všetky deti v MŠ - Knick-knack pod názvom:"Ručne - stručne"

Kedy? 13.sept.2018 o 9,00 hod.

Vstupné: 85,-€ (hradené z OZ - Platanová)