Vitajte na našej web-stránke

Na našej webovej stránke vás chceme oboznámiť s našou materskou školou. Máte možnosť oboznámiť sa s našou prácou s deťmi, čo všetko ich očakáva počas ich pobytu u nás. Ponúkame vám nazretie do nášho kolektívu, našich akcií v priebehu roka s deťmi aj rodičmi. Nájdete tu najdôležitejšie infomácie o pripravovaných aktivitách, krúžkovej činnosti, informácie o práci OZ - Platanová, Rade školy a pod. Nenájdete tu aktuálne fotografie detí nakoľko rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov. Zároveň sa môžete sami podieľať na dotváraní našej stránky vašimi pripomienkami a návrhmi.

Anketa

ako sa vám páči naša prezentácia?

páči sa mi (112)
58%

veľmi sa mi páči (27)
14%

nepáči sa mi (53)
28%

Celkový počet hlasov: 192

Diskusná téma: naše aktivity

Dátum: 19.08.2018

Vložil: AlbertKak

Titulok: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The men's prostate is an essential section of a male's reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate related is located just while watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it is almost always very uncomfortable and inconvenient to the patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, often known as prostatitis, is among the most common prostate-related condition in men younger than 55 years. Infections with the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of varieties of prostate infection. It is a result of bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of the particular defect inside gland and the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be due to trauma to the urinary tract or by infections originating from other regions in the body. A patient may experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal with the prostate defect as well as the use antibiotics and NSAIDs to take care of the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not yet to determine the cause of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and high lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper weight loss program is important. These are some of the actions you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for overall health and it'll also keep the urinary track clean.

2. Some studies advise that several ejaculations per week will assist you to prevent prostate type of cancer.

3. Eat beef sparingly. It has been shown that consuming more than four meals of beef per week will heighten the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most critical measure to look at to make certain a proper prostate is always to select regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you ought to opt for prostate examination at least one time annually.

Záznamy: 1 - 1 zo 1

Pridať nový príspevok

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Prevzatie rozhodnutí - zápis 2018-19

05.06.2018 12:11
Prosím rodičov, ktorí boli u nás zapísať deti na šk. rok 2018-19, aby si prišli prevziať rozhodnutia v termine od 8.6.2018 do 15.6.2018 v čase 8,00-16,00 hod.

Letné prázdniny

02.05.2018 11:38
júl: MŠ Platanová august: MŠ Hospodárska Prosíme rodičov, aby do 20. mája 2018 nahlásili triednym učiteľkám dochádzku deti v čase letných prázdnin. V prípade, že potrebujete MŠ zapíšte meno dieťaťa a termíny podľa príslušného mesiaca do zoznamov v šatni detí. Prosíme rodičov, aby mysleli na...

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprim. vzdelávanie

18.06.2017 12:22
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nová.doc (44,5 kB)

platan.webnode.sk  Občianske združenie Platanová pri MŠ-Platanová 3, Nitra

Darujte nám 2% z daní pre našu materskú školu!

tlačivá 2%

2-Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (134,9 kB)

Privítame aj finančné prostriedky, ktoré nám darujete na náš účet ( č. účtu: 6626838005/1111)

Ďakujeme!