Vitajte na našej web-stránke

Na našej webovej stránke vás chceme oboznámiť s našou materskou školou. Máte možnosť oboznámiť sa s našou prácou s deťmi, čo všetko ich očakáva počas ich pobytu u nás. Ponúkame vám nazretie do nášho kolektívu, našich akcií v priebehu roka s deťmi aj rodičmi. Nájdete tu najdôležitejšie infomácie o pripravovaných aktivitách, krúžkovej činnosti, informácie o práci OZ - Platanová, Rade školy a pod. Nenájdete tu aktuálne fotografie detí nakoľko rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov. Zároveň sa môžete sami podieľať na dotváraní našej stránky vašimi pripomienkami a návrhmi.

 

Organizácia MŠ pre nahlásené deti od 1.6.2020

 

 • Prevádzka MŠ začína 01.06.2020 od 6:45 hod. do 15:45 hod. (z dôvodu usmernenia ministerstva školstva MŠ môžu byť otvorené maximálne na 9 hodín denne). 
 • Príchod detí do MŠ najneskôr do 8.00 hod, po tomto čase bude MŠ uzatvorená!
 • Do MŠ budú môcť v prvom rade nastúpiť deti zamestnaných rodičov. Rodičia, ktorí sú doma na materskej dovolenke, PN, homeoffice, nebudú môcť nahlásiť dieťa. Pracujúci rodič bude MŠ poskytovať čestné prehlásenie, kde pracuje, na akej pracovnej pozícií, s kontaktom na zamestnávateľa (prehlásenie na stiahnutie nájdete na našej webovej stránke :
 • Čestné prehlásenie o pracovnom pomere, ktoré treba vyplnené v prvý deň nástupu dieťaťa odovzdať preberajúcej osobe.
 • Ďalšie tlačivá, ktoré nájdete na našej webovej stránke na odovzdanie prvý deň nástupu:
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
  • Prehlásenie zák.zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ  (podpisujete každý deň pri odovzdaní dieťaťa)
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.  
 • Deťom treba priniesť v igelitovom vrecku:
  • Náhradné oblečenie,pyžamo, rúško, pohár ( umývateľný v umývačke) a fľašku na pitný režim – všetko označené menom

 

 • Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ  na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Dieťa nemusí byť umiestnené v jeho doterajšej triede.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri MŠ.
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa vo vonkajších priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa bez vstupovania do vnútorných priestorov (Rodič vždy zazvoní na zvonček pri príchode do šatne).
 • Dieťa pred šatňou ráno prevezme a poobede odovzdá poverený zamestnanec.
 • Odporúčame, aby dieťa prichádzalo a odchádzalo z MŠ v doprovode zákonného zástupcu, alebo osoby z tej istej domácnosti nad 18 rokov, ktorá má na vyzdvihnutie splnomocnenie (neodporúčame osobám v rizkovej skupine nosiť a preberať deti z MŠ).

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 •  Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.  Pri nedodržaní podmienok a porušení pokynov riaditeľ MŠ môže dieťa vylúčiť z dochádzky.
 •  Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.  
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.  
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 •  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  
 •   Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje:
  •  Prehlásenie zákonného zástupcu o pracovnom pomere
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

čestné prehlásenie o pracovnom pomere.odt (11064)

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.odt (6,2 kB)

prehlásenie zák.zás. o zdrav.stave dieťaťa.docx (17,3 kB) - toto tlačivo nesťahovať,len preštudovať, budete ho podpisovať pri odovzdaní dieťaťa do MŠ

 

Dodatok Prevádzkového poriadku MŠ - COVID - 19

 
Tento dokument je potrebné preštudovať a pri nástupe dieťaťa potvrdiť podpisom zák. zástupcu.

Novinky

Otvorenie MŠ !!!

20.05.2020 19:37
!!! OTVORENIE MŠ !!!!   Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa otvárajú MŠ od 01.06.2020. Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti budú do MŠ prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii t.j....

2% z daní

07.05.2020 13:35
2 percentá tlačivo.pdf (680,7 kB)   Milí rodičia a  priatelia, touto cesou sa vám chceme poďakovať za doterajšiu pomoc.  Zároveň budeme radi ak sa rozhodnete poskytnúť 2% z daní na našu MŠ . Túto možnosť možete využiť  teraz a ešte ďalšie  2 mesiace po skončení...

zápis detí do MŠ na šk.rok 2020-2021

05.05.2020 13:07
Zápis detí bude prebiehať v Materskej škole PLATANOVÁ.  Naša materská škola má zápis: 6 mája 2020 v čase od 10,00 hod do 16,00 hod. / bez prítomnosti detí/ Zápis detí bude prebiehať  v priestoroch MŠ. Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie...

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprim. vzdelávanie

04.05.2020 12:22
1-ziadost-o-prijatie-dietata-do-materskej-skoly.doc (46592)

Zápis predškolákov do ZŠ

22.04.2020 10:23
Upozorňujeme rodičov, že do 1. roč. ZŠ musia byť zapísaní všetci predškoláci, aj tí, ktorí zvažujú odklad školskej dochádzky. Riaditeľstvo materskej školy Vám oznamuje, že pokiaľ zvažujete, alebo Vám bol odporúčaný psychológom, prípadne iným odborníkom odklad povinnej školskej dochádzky, musíte to...

Dôležitý oznam pre rodičov!!!

19.04.2020 14:39
Prosíme rodičov, aby si dňa 4.5. 2020 od 9:00 - 10:00 prišli do MŠ vyprázdniť skrinky. MŚ bude v tomto čase otvorená. Ďakujeme 

Oznam pre deti z motýlikovej triedy!!!

29.03.2020 13:38
Milí predškoláci, vytvorili sme pre vás internetovú skupinu na FB. Budeme radi, keď sa do nej pridáte. Pripravíme vám tam rôzne aktivity, aby ste trošku doma trénovali a zároveň môžeme byť spolu v kontakte. Skupina sa volá "MOTÝLE Z PLATANKY". Pani učiteľky Danka a Lucka

Prosíme rodičov, aby si zrušili trvalé príkazy mesačných poplatkov za MŠ až do odvolania.

27.03.2020 13:56

Dôležité upozornenie pre rodičov!!!

26.03.2020 14:57
Mesačné poplatky za MŠ sa do odvolania neplatia!!!

Rodičia pozor dôležité!!!

24.03.2020 19:05
Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám oznamujeme, že Ministerstvo školstva predlžuje zatvorenie všetkých MŠ až do odvolania. Ďalej sledujte webovú stránku, v prípade nejakých zmien Vás budeme informovať. Ďakujeme
1 | 2 >>

platan.webnode.sk  Občianske združenie Platanová pri MŠ-Platanová 3, Nitra

Darujte nám 2% z daní pre našu materskú školu!

tlačivo

2 percentá tlačivo.pdf (680,7 kB)

Privítame aj finančné prostriedky, ktoré nám darujete na náš účet ( č. účtu: SK8411110000006626838005)

Ďakujeme!