Vitajte na našej web-stránke

Na našej webovej stránke vás chceme oboznámiť s našou materskou školou. Máte možnosť oboznámiť sa s našou prácou s deťmi, čo všetko ich očakáva počas ich pobytu u nás. Ponúkame vám nazretie do nášho kolektívu, našich akcií v priebehu roka s deťmi aj rodičmi. Nájdete tu najdôležitejšie infomácie o pripravovaných aktivitách, krúžkovej činnosti, informácie o práci OZ - Platanová, Rade školy a pod. Nenájdete tu aktuálne fotografie detí nakoľko rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov. Zároveň sa môžete sami podieľať na dotváraní našej stránky vašimi pripomienkami a návrhmi.

Oznam k školskému roku 2022/2023

Nový školský rok sa začína 2.9. 2022 v piatok

Prevádzka MŠ od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Odovzdanie dieťaťa do 8:00 hod. poverenému zamestnancovi školy.

 

NOVÉ DETI- prefotený preukaz poistenca, papuče, pyžamo, náhradné oblečenie do skrinky (VŠETKO PODPÍSANÉ!!!!). 

Ďalšie pokyny pre nové deti nájdete v menu - Informácie pre rodičov (Adaptácia, Čo vaše dieťa potrebuje, Platby, Organizácia denných činností)

Adaptačný pobyt nových detí- doporučujeme september pobyt dieťaťa do 14.30 hod.  

Zákaz nosenia hračiek do MŠ!

Pri prvom  nástupe do  materskej  školy   všetkých detí bude potrebné odovzdať  vyhlásenie o bezpríznakovosti.

bezprznakovosť 2022.pdf (147429)

 

 

Naďalej je nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia:

dezinfekcia rúk

  

                          

Občianske združenie 

            2 % 

POZOR ZMENA

 - čítajte v novinkách