Občianske združenie - Platanová

Občianske združenie - Platanová bolo založené 28.2.2005.
IČO: 37968670          DIČ: 2021970368
Od tohoto obdobia je naším veľkým pomocníkom. Finančné prostriedky získané z 2% daní právnických a fyzických osôb boli čerpané v zmysle Stanov OZ a cieľa, pre ktorý bolo založené.
 
Údaje pre poskytnutie 2%:  (TENTO ROK ZMENA V NOVINKÁCH)
 
Obchodné meno:  PLATANOVÁ
Sídlo: PLATANOVÁ 143/3, 949 01 Nitra
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 37968670
 
 
 
Vďaka týmto prostriedkom máme vybudovaný celý areál MŠ, školský dvor je vybavený detskými preliezkami, hojdačkami a pod. Taktiež sa podieľa na zlepšení podmienok vnútorných priestorov pre deti (vybavenie novým nábytkom, nákupom učebných pomôcok, úprava priestorov ...)
Privítame aj finančné sponzorské príspevky na číslo účtu: SK8411110000006626838005
Ďakujeme!