Občianske združenie - Platanová

Občianske združenie - Platanová bolo založené 28.2.2005.
IČO: 37968670          DIČ: 2021970368
Od tohoto obdobia je naším veľkým pomocníkom. Finančné prostriedky získané z 2% daní právnických a fyzických osôb boli čerpané v zmysle Stanov OZ a cieľa, pre ktorý bolo založené.
Vďaka týmto prostriedkom máme vybudovaný celý areál MŠ, školský dvor je vybavený detskými preliezkami, hojdačkami a pod. Taktiež sa podieľa na zlepšení podmienok vnútorných priestorov pre deti (vybavenie novým nábytkom, nákupom učebných pomôcok, úprava priestorov ...)
Privítame aj finančné sponzorské príspevky na číslo účtu: 6626838005/1111
Ďakujeme!