Tanečný krúžok

Začíname s deťmi II. a III. triedy od 4 .10.2017 (každú stredu 15,00-15,30 hod.) 

vyučuje: Mgr. Magdaléna Jakubíková, Tanečná škola ECHO Nitra

platba: 5,-€/mesiac  ( za 6 mesiacov: 30,-€)

Anglický jazyk

Začíname od 26.09. 2017 v III. triede (predškoláci)

Anglický jazyk v spolupráci s jazykovou školou "Slniečko" vyučuje p. Martina Czuberková

platba za I. semester: 43,-€ + 2,-€ pracovný zošit

 

Futbalový výcvik

V jesennej sezóne: (utorky) 10.10., 17.10., 24.10.2017 (pr priaznivom počasí)

V jarnej sezóne od 10.apríla 2018  v čase 9,45 -10,30 hod. pre deti  III. triedy na futbalovom štadióne FC Nitra a potom v rovnakom čase každý utorok (pri priaznivom počasí)

tréneri: futbalisti FC Nitra (bezplatne)

Jarná sezóna 2018: od 10.apríla 2018 a potom každý utorok

Čo deťom nabaliť do malého ruksaku?

- pitný režim

- tričko na prezlečenie

- prísť v športovom oblečení a obuvi

Korčuliarsky výcvik 

Pre predškolákov (III. trieda - motýliky")   každý piatok v čase 9,00-10,00 hod na zimnom štadióne - vedľajšia ľadová plocha

Začíname: 24. nov. 2017

tréner: Ing. Alojz Vencelík

podrobnosti o platbe nájdete na nástenke v MŠ

Čo deti potrebujú: nabaliť do ruksaku!

- korčule - musia byť nabrúsené!!!

- rukavice, čiapka, otepľovačky alebo iné nepremokavé oblečenie

- prilba (nie je podmienkou)

- pitný režim a jedna malá sladkosť (napolitánka a pod. nie čokoláda)

Deti musia byť v MŠ do 8,00 hod., aby mali čas sa nadesiatovať.

Depistáž školskej zrelosti

Dňa 14.marca 2018 o 9,00 hod.v spolupráci s CPPPaP v Nitre bude realizovaná v našej materskej škole depistáž školskej zrelosti detí, ktoré nastupujú do 1. ročníka ZŠ v septembri 2018 na základe písomného súhlasu rodičov. 
Rodičia sa budú môcť informovať o deťoch a ich výsledkoch  v popoludňajších hodinách od 14,30 hod.

Plavecký výcvik

Začíname: 11.mája 2018 -  každú stredu a piatok  v mestskom kúpeli v čase 13,15 - 14,00 hod. v spolupráci s plaveckou školou Delfín.
Deti sa budú prepravovať MHD pod dohľadom učiteliek.
Dĺžka výcviku: 10 hodín
Platba: 38,-€ výcvik + 3,-€ (doprava a medaila so sladkou odmenou)
Čo nabaliť deťom do ruksaku:
plavky, uterák, plavecká čiapka, šľapky k bazénu, pitný režim
Olovrant nesieme deťom so sebou.
Deti si môžete vyzdvihnúť aj v mestskom kúpeli po výcviku v čase do 14,30 hod. alebo potom v MŠ po 15,00 hod.

Výtvarný krúžok súkr. ZUŠ H.Madariovej

Pre deti II. triedy (mravčekovia) a III. triedy (motýliky) - ponuka výučby výtvarného umenia (kresba, maľba, modelovanie) netradičnou, hravou a kreatívnou formou.
pedagóg: Mgr. Barbora Tóthová
Pre prihlásené deti: III. trieda -  každý pondelok v čase 14,30-15,30 hod.
                              II. trieda - každý utorok v čase 14,45 - 15,45 hod.
Platba: 6,-€/mesiac
začíname: 11.9.2017
 

Loptové hry so zameraním na basketbal

Pre deti III. triedy uskutočňujeme v mesiacoch september - október 2017 v spolupráci so ZŠ kráľa Svätopluka - Zobor  a BKM SPU Nitra v telocvični ZŠ.

pedagóg: Ing. Štefan Gabriel

termíny: každý štvrtok 9,50 - 10,35 hod. od 14.9.2017 do 30.11.2017

platba: 80,-€/4 hod. - hradí fond OZ Platanová

Čo nabaliť deťom do ruksaku:

- tenisky, tričko na prezlečenie, pitný režim

 

Projekt "Mením moje mesto" - výzva

mením moje mesto.pdf (6,4 MB)