Tanečný krúžok

Začíname s deťmi II. a III. triedy od 3.10.2018 (každú stredu 15,00-15,30 hod.) 

vyučuje: Mgr. Magdaléna Jakubíková, Tanečná škola ECHO Nitra

platba: 5,-€/mesiac  ( za 6 mesiacov: 30,-€)

Anglický jazyk

Začíname od 2.10. 2018 v III. triede (predškoláci)

Anglický jazyk v spolupráci s jazykovou školou "Slniečko" vyučuje p. Martina Czuberková

platba za I. semester: 43,-€ + 2,-€ pracovný zošit

 

Futbalový výcvik

V jesennej sezóne: (utorky) od 2.10.2018 (pri priaznivom počasí)

V jarnej sezóne od ............... 2019  v čase 9,45 -10,30 hod. pre deti  III. triedy na futbalovom štadióne FC Nitra a potom v rovnakom čase každý utorok (pri priaznivom počasí)

tréneri: futbalisti FC Nitra (bezplatne)

 

Čo deťom nabaliť do malého ruksaku?

- pitný režim

- tričko na prezlečenie

- prísť v športovom oblečení a obuvi

Korčuliarsky výcvik 

Pre predškolákov (III. trieda - motýliky")   každý utorok v čase 9,00-10,00 hod na zimnom štadióne - vedľajšia ľadová plocha

Začíname: 06.11. 2018

tréner: Ing. Alojz Vencelík

podrobnosti o platbe nájdete na nástenke v MŠ

Čo deti potrebujú: nabaliť do ruksaku!

- korčule - musia byť nabrúsené!!!

- rukavice, čiapka, otepľovačky alebo iné nepremokavé oblečenie

- prilba (nie je podmienkou)

- pitný režim a jedna malá sladkosť (napolitánka a pod. nie čokoláda)

Deti musia byť v MŠ do 8,00 hod., aby mali čas sa nadesiatovať.

Depistáž školskej zrelosti

Dňa 6. a 7.marca 2019 o 9,00 hod.v spolupráci s CPPPaP v Nitre bude realizovaná v našej materskej škole depistáž školskej zrelosti detí, ktoré nastupujú do 1. ročníka ZŠ v septembri 2019 na základe písomného súhlasu rodičov. 
Rodičia sa budú môcť informovať o deťoch a ich výsledkoch  v popoludňajších hodinách v čase 14,30 - 15,30 hod.

Plavecký výcvik

Začíname: 24.apríla 2019 -  každú stredu a piatok  v mestskom kúpeli v čase 13,15 - 14,00 hod. v spolupráci s plaveckou školou Delfín.
Deti sa budú prepravovať MHD pod dohľadom učiteliek.
Dĺžka výcviku: 10 hodín
Platba: 40,-€ výcvik + 3,-€ (doprava a medaila so sladkou odmenou)
Čo nabaliť deťom do ruksaku:
plavky, uterák, plavecká čiapka, šľapky k bazénu, pitný režim
Olovrant nesieme deťom so sebou.
Deti si môžete vyzdvihnúť aj v mestskom kúpeli po výcviku v čase do 14,30 hod. alebo potom v MŠ po 15,00 hod.
Posledné plávanie: 31. mája 2019

Loptové hry so zameraním na basketbal

Pre deti III. triedy uskutočňujeme v mesiacoch september - október 2018 v spolupráci so ZŠ kráľa Svätopluka - Zobor  a BKM SPU Nitra v telocvični ZŠ.

pedagóg: Ing. Štefan Gabriel

termíny: každý štvrtok 9,50 - 10,35 hod. od 20.9.2018 do 18.10.2018

platba: 100,-€/5 hod. - hradí fond OZ Platanová

Čo nabaliť deťom do ruksaku:

- tenisky, tričko na prezlečenie, pitný režim