Informácie o nás

Budova MŠ - Platanová 3, Nitra je umiestnená v peknom prostredí  Zobora s množstvom zelene. Deti majú k dispozícii 2 školské dvory s detskými atrakciami (preliezky, hojdačky, pieskoviská, skĺzavky a pod.) a vlastné dopravné ihrisko s bicyklami a kolobežkami.

 O umiestnenie v našej MŠ, ktorá je trojtriedna, je veľký záujem vzhľadom na dobrú dostupnosť (autobusové spojenie), je to jediná MŠ pre dolnú časť Zobora, ako i skutočnosť dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov, záujmových aktivít a vynikajúceho prírodného prostredia. Sme školou začlenenou do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Ide o starú historickú budovu, ktorá svojím umiestnením v peknom prírodnom prostredí pôsobí pokojným dojmom. Jej prostredie navodzuje aj k tomu, že celý výchovno-vzdelávací program a činnosti sú zamerané na priblíženie rodinného prostredia. V jej blízkosti sa nachádza Základná škola kráľa Svätopluka, s ktorou spolupracujeme v prospech detí.

Prevádzková doba

6,30 hod. - 16,30 hod.