naše aktivity

Novinky | Základná škola s materskou školou, Lúka 135
 

V priebehu celého roka ponúkame deťom množstvo aktivít so zameraním na:

- aktivity na upevňovanie zdravia: sezónne športy (korčuľovanie, plávanie, futbalový výcvik, loptové hry - predškoláci), vychádzky do prírody vo všetkých ročných obdobiach, pobyt detí v Centre zdravia - Párovské Háje, ortopedický chodník - na spevnenie klenby chodidla

- aktivity s environmentálnym zameraním: vychádzky do prírody (pobyty v mestskom parku, vychádzky k zoborskému jazierku, k rieke, k Svoradovej jaskyni, na Nitriansky hrad, zúčastňujeme sa pravidelne akcie "Deň Zeme")

- aktivity s kultúrnym zameraním: návštevy bábkového divadla v meste, pravidelné divadelné predstavenia priamo v MŠ pre všetky deti (rozprávky, kúzelnícke predstavenie, žonglérske predstavenie), návšteva výchovných koncertov v ZUŠ J.Rosinského v Nitre 

Anglický jazyk

Začíname od 1.10. 2019 v III. triede (predškoláci)

Anglický jazyk v spolupráci s jazykovou školou "Slniečko" vyučuje p. Martina Czuberková

platba za I. semester: 43,-€ + 2,-€ pracovný zošit

 

Futbalový výcvik

V jesennej sezóne: (utorky) od 17.9. 2019 (pri priaznivom počasí)

V jarnej sezóne od ............... 2020  v čase 9,45 -10,30 hod. pre deti  III. triedy na futbalovom štadióne FC Nitra a potom v rovnakom čase každý utorok (pri priaznivom počasí)

tréneri: futbalisti FC Nitra (bezplatne)

 

Čo deťom nabaliť do malého ruksaku?

- pitný režim

- tričko na prezlečenie

- prísť v športovom oblečení a obuvi

Korčuliarsky výcvik 

Pre predškolákov (III. trieda - motýliky")   každý utorok v čase 9,00-10,00 hod na zimnom štadióne - vedľajšia ľadová plocha

Začíname06.11. 2019

tréner: Ing. Alojz Vencelík

podrobnosti o platbe nájdete na nástenke v MŠ

Čo deti potrebujú: nabaliť do ruksaku!

- korčule - musia byť nabrúsené!!!

- rukavice, čiapka, otepľovačky alebo iné nepremokavé oblečenie

- prilba (nie je podmienkou)

- pitný režim a jedna malá sladkosť (napolitánka a pod. nie čokoláda)

Deti musia byť v MŠ do 8,00 hod., aby mali čas sa nadesiatovať.

Plavecký výcvik

Začíname: .............. -  každú stredu a piatok  v mestskom kúpeli v čase 13,15 - 14,00 hod. v spolupráci s plaveckou školou Delfín.
Deti sa budú prepravovať MHD pod dohľadom učiteliek.
Dĺžka výcviku: 10 hodín
Platba: 40,-€ výcvik + 3,-€ (doprava a medaila so sladkou odmenou)
Čo nabaliť deťom do ruksaku:
plavky, uterák, plavecká čiapka, šľapky k bazénu, pitný režim
Olovrant nesieme deťom so sebou.
Deti si môžete vyzdvihnúť aj v mestskom kúpeli po výcviku v čase do 14,30 hod. alebo potom v MŠ po 15,00 hod.
Posledné plávanie: 31. mája 2019

Tanečný krúžok

Začíname s deťmi  III. triedy od  1.októbra 2019  

vyučuje: Jana Barilová, Akadémia tanca, Nitra

platba: 48,-€ za celý školský rok