naše aktivity

Novinky | Základná škola s materskou školou, Lúka 135
 

V priebehu celého roka ponúkame deťom množstvo aktivít so zameraním na:

- aktivity na upevňovanie zdravia: sezónne športy (korčuľovanie, plávanie, futbalový výcvik, loptové hry - predškoláci), vychádzky do prírody vo všetkých ročných obdobiach, pobyt detí v Centre zdravia - Párovské Háje, ortopedický chodník - na spevnenie klenby chodidla

- aktivity s environmentálnym zameraním: vychádzky do prírody (pobyty v mestskom parku, vychádzky k zoborskému jazierku, k rieke, k Svoradovej jaskyni, na Nitriansky hrad, zúčastňujeme sa pravidelne akcie "Deň Zeme")

- aktivity s kultúrnym zameraním: návštevy bábkového divadla v meste, pravidelné divadelné predstavenia priamo v MŠ pre všetky deti (rozprávky, kúzelnícke predstavenie, žonglérske predstavenie), návšteva výchovných koncertov v ZUŠ J.Rosinského v Nitre