krúžková a záujmová činnosť

Výtvarná výchova:  Naše p. učiteľky v III. triede sa individuálne sa venujú nadaným deťom, pravidelne sa zúčastňujú výtvarných súťaží poriadaných mestskými, štátnymi a medzinárodnými organizáciami, na ktorých už deti získali množstvo ocenení. Dôkazom je náš interný kútik úspešných.

Výtvarný krúžok: v spolupráci so súkromnou ZUŠ Heleny Madariovej v II.a III triede ponúka výučbu výtvarného umenia (kresba, maľba, modelovanie) netradičnou, hravou a kreatívnou formou. Vyučuje učiteľka ZUŠ . Výučba je platená rodičmi.

Anglický jazyk:  v III. triede (predškoláci) v spolupráci s jazykovou školou "Slniečko". Vyučuje p. Martina Czuberková, ktorá je taktiež učiteľkou materskej školy. Oboznamovanie detí s angl. jazykom prevádza formou hier, riekaniek, básní a pod. Výučba je platená rodičmi.

Futbalový výcvik: v spolupráci s FC Nitra. Zúčastňujú sa ho všetky deti III. triedy v jesennom a jarnom období 1x týždenne na futbalovom štadióne na Sihoti pod vedením odborných trénerov - futbalistov.

Korčuľovanie: pravidelne 1x týždenne v období november  - marec  na zimnom štadióne na Sihoti pod vedením odborného trénera - predškoláci.

Plavecký výcvik: v jarnom období v popoludňajších hodinách v spolupráci s plaveckou školou "Delfín" v mestskom kúpeli - predškoláci.

Tanečná príprava: v II. a III. triede v spolupráci s tanečnou školou Echo - Nitra pod vedením Mgr. Magdalény Jakubíkovej 1x týždenne v období október - marec

Loptové hry:   v III. triede v spolupráci so ZŠ kráľa Svätopluka a odborným trénerom sept. - okt.